تبلیغات

تعبیر خواب آبجو و خوردن آبجو در خواب

تعبیر خواب آبجو و خوردن آبجو در خواب

تعبیر خواب آبجو و خوردن آبجو در خواب

تعبیر دیدن آبجو در خواب بستگی به شرایط خواب شما و مزه آبجو خوب یا بد،تعبیر می شود ما در این پست تعبیر خواب نسیم فان  تعبیر خواب آبجو خوردن و تعبیر خواب آبجو دادن به شخص دیگر تا تعبیر خواب دیدن کارخانه آبجوسازی از دید عالمین بزرگ تعبیر خواب آماده کرده ایم  خوردن آبجو در خواب از دیدگاه معبران شرقی و غربی با توجه به اختلاف در دیدگاه‌ها و نظرات متفاوت است ولی به‌طور ضمنی می‌توان دریافت که آبجو خوردن در رویا به معنای خدمت کردن است.

تعبیر خواب آبجو از نگاه مفسران

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب دیدید که در کافه‏اى مشغول نوشیدن آبجو مى‏باشید، بدانید که ناامیدى شما مهم و حقیقى مى‏باشد.

اگر دیدید که دیگران نیز مشغول نوشیدن آبجو هستند، معنى آن این است که دشمنان و بدخواهان شما با توطئه و دسیسه‏ چینى آرزوهایتان را بر باد مى‏دهند.

ابن سیرین گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که آبجو می‌خورد خدمتکاری موجب آسایش و راحتی او می‌گردد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببیند آبجو خورد مردی فرومایه به او خدمت می‌کند، اگر ببیند آبجو شیرین خورد از آن شخص فرومایه منفعت می‌برد، و اگر ترش باشد از او زیان می‌بیند.

تعبیر خواب آبجو به روایت امام جعفر صادق (ع)

اگر شخصی در خواب آبجو بخورد تعبیر خوابش بر چهار وجه است :
 ۱- منفعت
 ۲– بوسه دادن
 ۳- خدمت کردن
 ۴- مردی فرومایه

تعبیر خواب آبجو و خوردن آبجو در خواب

تعبیر خواب آبجو و خوردن آبجو در خواب

تعبیر خواب آب جو به روایت محمد بن سیرین

اگر در خواب بیند آب جو می خورد، دلیل که از خادمی راحت یابد

اگر بیند آب جو به کسی داد، دلیل که مال خود به وی دهد.

اگر بیند آب جو شیرین خورد، دلیل است از آن سفله منفعت یابد.

اگر آب جو ترش بود، دلیل که از وی مضرت یابد.

تعبیر خواب آبجو دادن و کارخانه آبجو

ابن سیرین گوید:

اگر دید به کسی آبجو داد از مال خود به او می‌دهد.

آنلی بیتون گوید:

اگر در خواب ببینید که در کارخانه آبجوسازى هستید، نشانگر آن است که به خاطر خلافى که ظاهرا مرتکب شده‌اید، مورد تعقیب قرار مى‌گیرید، البته بى‌گناهى خود را به اثبات مى‌رسانید.

همچنین میتوتند تعبیر دیدن آب میوه  و  تعبیر آب چشمه در خواب را در این قسمت ببینید

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

گرد آوری و تنظیم : نسیم فان

مطالب متنوع دیگرتعبیر خواب آب ریختن و معنی دیدن ریختن آب در خوابتعبیر خواب آب ریختن و معنی دیدن ریختن آب در خوابتعبیر دیدن آب جوش در خواب چه معنایی دارد؟تعبیر دیدن آب جوش در خواب چه معنایی دارد؟درمان کردن کهیر پوستی در خانهدرمان کردن کهیر پوستی در خانهتعبیر خوردن آب در خواب از نظر ابن سیرینتعبیر خوردن آب در خواب از نظر ابن سیرینتعبیر خواب آب گرم – دیدن آب گرم در خواب چه مفهومی دارد؟تعبیر خواب آب گرم – دیدن آب گرم در خواب چه مفهومی دارد؟تعبیر خواب – تعبیر خواب آب زلالتعبیر خواب – تعبیر خواب آب زلالتعبیر خواب – تعبیر آب چشمه در خوابتعبیر خواب – تعبیر آب چشمه در خوابتعبیر خواب آب سرد و خوردن آب سرد در خوابتعبیر خواب آب سرد و خوردن آب سرد در خوابطرز تهیه خوراک چیلی کن کارنه اصل مکزیکی خوشمزه + فیلم آموزشیطرز تهیه خوراک چیلی کن کارنه اصل مکزیکی خوشمزه + فیلم آموزشیتعبیر خواب آب کدر و کثیف، معنای دیدن آب کثیف در خواب چیست؟تعبیر خواب آب کدر و کثیف، معنای دیدن آب کثیف در خواب چیست؟

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار